Πρόεδρος
Αλιπράντης Απόστολος
6946 468 060 | 22840-24837
alipraap@otenet.gr

Αντιπρόεδρος Α'
Τριαντάφυλλος Αναστάσιος
6944 613 181 | 22840-24480
parospet@otenet.gr

Αντιπρόεδρος Β'
Μαριανός Γρηγόρης
6974 723 281 | 22840-61356
mariano-@otenet.gr

Γεν. Γραμματέας
Κρητικός Ηλίας 
6932 633 015 | 22840-51661
froutoemporiki@gmail.com

Ταμίας 
Παπαγιακουμός Νικόλαος
6936 670 555 | 22840-21031
syrianos.paros@yahoo.gr

Αναπλ. Ταμίας
Ντόλκας Γεώργιος
6948 831 025 | 22840-22615
gntolkas@yahoo.gr

Δημόσιες Σχέσεις
Καραγιαννιώτη - Πατε Γεωργία
6942 559 249 | 22840-23597
georgia@parosradio.gr

Υπ. Επιτροπής Τουρισμού / Ανάπτυξης / Πολιτισμού
Αλεξανδροπούλου Αρχοντούλα
6970 015 889 | 22840-27225
arhondiki.alex@gmail.com

Υπ. Επιτροπής Εστίασης / Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Λουκής Φίλιππας
6932 699 756 | 22840-22560
filipposloukis@hotmail.com

Αναπλ. Μέλος
Αλιφιέρης Στέλιος
22840-53384
alifieris_s@yahoo.com

Αναπλ. Μέλος
Τσουνάκης Νικόλαος
6988 388 527
ptsounakis@teilam.gr