•  Μιχάλης Πώλος
 1972
 •  Κωνσταντίνος Μουρλάς
 1975
 •  Στέλιος Φραγκούλης
 1978
 •  Πέτρος Τριαντάφυλλος
 1983
 •  Ελευθέριος Ντόλκας
 1984
 •  Ιωάννης Κολιόπουλος
 1986
 •  Αντώνης Σαρικάκης
 1987
 •  Μιχαήλ Πώλος
 1988
 •  Αναστάσιος Σαρρής
 1994
 •  Χρήστος Βαλσαμής
 1998
 •  Νικόλαος Γκίκας
 2000
 •  Δημήτριος Μερεμέτης
 2002
 •  Στέλιος Βιώνης
 2004
 •  Απόστολος Αλιπράντης
 2007
 •  Απόστολος Αλιπράντης

 2009

 • Απόστολος Αλιπράντης
 2012
 • Απόστολος Αλιπράντης
 2015