Πάρος, 22 Νοεμβρίου  2016      

Αρ. πρωτ. 129/2016

 

Προς: Όλα  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εμποροεπαγγελματικού  Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου.

Κύριε/α, σας προσκαλούμε την

Παρασκευή 25/11/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 21.00

Να προσέλθετε στην αίθουσα του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου, όπου θα γίνει η τακτική συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Ανακοινώσεις Προέδρου.

ΘΕΜΑ 2ο : Υπογραφή πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο : Εορταστικό ωράριο

ΘΕΜΑ 4ο : Λευκή Νύχτα

ΘΕΜΑ 5ο : Διάθεση εξοπλισμού σε μέλος

ΘΕΜΑ 6ο : Αξιοποίηση εξοπλισμού

ΘΕΜΑ 7ο : Ενημέρωση για γραμματειακή υποστήριξη

ΘΕΜΑ 8ο : Αίτημα για συνεργασία με σύλλογο

ΘΕΜΑ 9ο : Διοργάνωση ποδηλατοδρομίας Μαρίας Ναυπλιώτη

ΘΕΜΑ 10ο : Συζήτηση για ανάθεση έκδοσης ημερολογίου

ΘΕΜΑ 11ο : Άλλα έκτακτα θέματα

 

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Αλιπράντης 

 
  • 8ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων
    1ο Μέρος
  • 1
  • 2
  • 3