Πάρος, 31 Οκτωβρίου  2016      

Αρ. πρωτ. 125/2016

 

Προς: Όλα  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εμποροεπαγγελματικού  Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου.

 

Κύριε/α, σας προσκαλούμε την

 

ΠΕΜΠΤΗ 3/11/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 21.30

 

Να προσέλθετε στην αίθουσα του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου, όπου θα γίνει η τακτική συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο : Ανακοινώσεις Προέδρου.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Υπογραφή πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 3o : Ενημέρωση για γραμματειακή υποστήριξη( αλλαγή ωραρίου κλπ)

 

ΘΕΜΑ 4o : Συζήτηση για εκδηλώσεις Χριστουγέννων. 

 

ΘΕΜΑ 5o : Άλλα έκτακτα θέματα.

 

 

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Αλιπράντης 

 
  • 8ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων
    1ο Μέρος
  • 1
  • 2
  • 3