Ενημέρωση για τις εξελίξεις του αεροδρομίου

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου πραγματοποίησε χθες 21/02/2016 την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης πραγματοποιήθηκε  ενημέρωση για την εξέλιξη του αεροδρομίου από τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο μέλος της ΑΜΚΕ. Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με την ενημέρωση.

Περισσότερα...

Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου

«Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου»

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), ως συνδικαιούχοι, αναλαμβάνουν την υλοποίηση της Πράξης "Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου", η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ ««Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερα...

Διοικητικός & Οικονομικός απολογισμός 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, κατά τη σσυνεδρίαση του στις 13 Ιανουαρίου 2016, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περισσότερα...
  • 8ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων
    1ο Μέρος
  • 1
  • 2
  • 3