Πάρος, 25 Μαΐου 2016

Αρ. πρωτ. 76/2016

Επιμόρφωση Εργοδοτών σε άσκηση καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας στις επιχειρήσεις Γ Κατηγορίας

O Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Κ.Α.ΕΛ.Ε) της ΕΣΕΕ, προτίθεται να υλοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2016.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας. Στις επιχειρήσεις Γ κατηγορίας μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν  με σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών.

Στις επιχειρήσεις Γ κατηγορίας επικινδυνότητας ανήκουν όλες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως ξενοδοχεία, βιβλιοπωλεία, εστιατόρια, καφετέριες, κομμωτήρια, κρεοπωλεία, εμπορικά καταστήματα κλπ.  

Το κόστος συμμετοχής έχει ως εξής:

Για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας:

• 50€ για τα μέλη και 70€ για μη μέλη

Για τις επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας:

• 110€ για τα μέλη και 130€ για τα μη μέλη

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα χορηγείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου – Αντιπαρου στο τηλ 22840 22262 Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 13:30 και στο email : info@esparou.gr 

Με ιδιαίτερη τιμή

 για  το Δ.Σ. του

    Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου

          Ο  Πρόεδρος                                                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Αλιπράντης                                                                             Ηλίας Κρητικός       

Ακολουθεί η αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια:

Αίτηση – Δήλωση  εργοδότη για επιμόρφωση

Προς το φορέα επιμόρφωσης: (αναγράφεται ο φορέας)

Γνωρίζω ότι μπορώ να αναθέσω καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να κάνω σύμβαση με ΕΞ.Υ.Π.Π. Αποφάσισα όμως να επιμορφωθώ ο ίδιος ως ΤΑ.

Δηλώνω προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι δεν έχω δεχθεί κάποια πίεση για την επιλογή του φορέα. 

Το συνολικό ποσό που θα πληρώσω είναι (κατά περίπτωση κυκλώνεται η κατηγορία δηλ.: το Γ΄ ή Β΄):

• το πολύ 70 € (Γ΄ κατηγορία) και 130 € (Β΄ κατηγορία) χωρίς καμία απολύτως άλλη επιβάρυνση. Η προκαταβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50 € ή 80 € αντίστοιχα. 

• Η προκαταβολή επιστρέφεται αν την ζητήσω 30 ημέρες πριν την έναρξη επιμόρφωσης.

Γνωρίζω ότι:

 δεν απαιτείται καμία απολύτως θεώρηση βιβλίου σχετικά με τον τεχνικό ασφάλειας εφόσον ο ίδιος ασκώ καθήκοντα ΤΑ .

 η δήλωση προς το Υπουργείο Εργασίας ότι θα αναλάβω ως τεχνικός ασφάλειας στην επιχείρησή μου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τις επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο σύστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται να προσκομίσω οποιοδήποτε έγγραφο στην επιθεώρηση εργασίας.

 μπορώ ο ίδιος εάν η επιχείρηση μου ανήκει στην Γ΄ κατηγορία να συντάξω την εκτίμηση κινδύνου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο φορέας διενέργειας του προγράμματος ή οι εκπαιδευτές να μεσολαβούν για τη διενέργεια γραπτής εκτίμησης κινδύνου.

 τα τηλέφωνα του Υπουργείου Εργασίας 2131516316, 2131516560, 2131516613, 2131516087, 2131516038, 2131516354 από τα οποία μπορώ να λάβω κάθε σχετική πληροφορία ή να καταγγείλω κάθε παραβίαση σχετικά με την επιμόρφωσή μου.

Δηλώνω υπεύθυνα: 

ΕΠΩΝΥΜΟ*

ΟΝΟΜΑ*

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ*

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ*

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

FAX

E mail

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ*

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(περιγράφεται αναλυτικά)*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ*

ΑΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ*

ΚΑΔ *

Σε περίπτωση επιμόρφωσης εργαζόμενου:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ*

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ*

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ*

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ*

(για τον εργαζόμενο) *

Υπογραφή/ημερομηνία

 

Ημερομηνία                              Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης*

 

 

 

Διάβασα με προσοχή τα παραπάνω και επιλέγω τον συγκεκριμένο φορέα επιμόρφωσης 

* Τα στοιχεία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν
  • 8ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων
    1ο Μέρος
  • 1
  • 2
  • 3