Πάρος, 11 Απριλίου  2016                                                                                                                                                                                                        Αρ. πρωτ. 47/2016

 

«Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στην υγιεινή τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΕΦΕΤ»

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στην υγιεινή τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/1-08-2007 (ΦΕΚ 1616) και τη Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ Β 2718/8-10-12)Το πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΦΕΤ απευθύνεται σε εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων. Ως επιχειρήσεις τροφίμων εννοούνται οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, αλλά και όλοι οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας.Οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων περιλαμβάνουν τόσο τους άμεσα όσο και τους έμμεσα εμπλεκόμενους οργανισμούς σε ένα ή περισσότερα στάδια της αλυσίδας τροφίμων.Οργανισμοί που συμμετέχουν άμεσα στην αλυσίδα τροφίμων είναι μεταξύ άλλων οι οργανισμοί παραγωγής ζωοτροφών, συγκομιδής, παραγωγής γεωργικών προϊόντων, παραγωγής συστατικών, μεταποίησης, λιανικής πώλησης, διάθεσης τροφίμων, τροφοδοσίας, υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης, μεταφοράς, αποθήκευσης, συσκευασίας και διανομής τροφίμων.

Στα πλαίσια της ανωτέρω Υ.Α. και καθώς οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ στους οργανισμούς έχουν ενταθεί, με αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σε πολλές επιχειρήσεις, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου θα προβεί στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» του ΕΦΕΤ, με σκοπό την αρμονική λειτουργία των επιχειρήσεων. Το κόστος ανέρχεται στα 80 ευρώ για τα εγγεγραμμένα μέλη και στα 100 ευρώ για τα μη μέλη. Το κόστος του Παραβόλου αξίας 30 ευρώ συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω τιμές.

Ακολουθεί η Αίτηση Συμμετοχής όπως και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια. 

ΥΓ: Καλούνται τα μέλη που έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή στα σεμινάρια του ΕΦΕΤ να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του συλλόγου μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία η γραμματειακή υποστήριξη του Συλλόγου είναι στη διάθεση σας,  στο 22840 22262 από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες: 09.00 – 13.30

                                                                                                   Με ιδιαίτερη τιμή 

                                                                                                       για  το Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                               του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου

                                                     Ο  Πρόεδρος                                                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

                                                    Απόστολος Αλιπράντης                                                                            Ηλίας Κρητικός

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για Κατάρτιση Εργοδότη σας υποβάλλω : 

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

□ 

Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος 

□ 

Για Κατάρτιση Εργαζομένου σας υποβάλλω : 

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

□ 

Βεβαίωση ΑΦΜ — ΔΟΥ

□ 

Δηλώνω τέλος ότι : 

Η παρούσα αίτηση ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με όλες τις συνέπειες του νόμου, και συνεπώς όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή

                                             

 
  • 8ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων
    1ο Μέρος
  • 1
  • 2
  • 3